KODEKS RAVNANJA ZA STARŠE oz. SKRBNIKE VADEČIH OTROK V NŠ MURA

Sprejeti Kodeks je sklop dogovorjenega in sprejemljivega načina vedenja, ki pomaga ustvarjati  in vzdrževati pozitivno, zabavno in varno okolje za otroke, ki je vsakokrat v interesu varovanja in zaščite otrok!

Kot starš bom prispeval k razvoju varnega in zabavnega vzdušja za igranje nogometa, tako da: 

• bom sodeloval z vsemi, ki sodelujejo v igri, in jim izkazal ustrezno spoštovanje 

• bom spodbujal pošteno igro in visoke standarde vedenja 

• bom sprejemal odločitve sodnikov 

• pri komunikaciji z otroki ali sodniki ne bom uporabljal ali dopuščal žaljivega, nasilnega ali zmerljivega vedenja ali jezika 

• bom spodbujal trud in sodelovanje, namesto da bi se osredotočal le na uspeh in rezultate 

• ne bom toleriral ali spodbujal kakršne koli oblike ustrahovanja 

• ne bom poniževal ali podcenjeval otrok ali njihovih prizadevanj na tekmi ali treningu in ne bom krivil otroka za izgubljeno tekmo 

• otroka nikoli ne bom fizično kaznoval 

• bom spoštoval otrokovo zasebnost, tako da npr. brez dovoljenja trenerja ne bom vstopal v slačilnice 

• brez dovoljenja zadevnih otrok in njihovih staršev na svojih profilih družbenih medijev (npr. na Facebooku ali spletnih straneh) ali na profilih kluba, ne bom objavljal fotografij ali drugih informacij o otrocih ali njihovih družinah 

• bom vse pomisleke glede varnosti in dobrega počutja svojega otroka ali katerega koli drugega otroka delil s trenerjem in/ali kontaktno osebo za varovanje otrok ali – če te funkcije ni – z vodstvom 

• bom vedno na tekočem s kakršnimi koli težavami ali pomisleki v zvezi z mojim otrokom, hkrati pa imam pravico pričakovati, da so moji pomisleki ustrezno obravnavani 

• V sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno poročal/a o delu ali odnosu trenerja in ostalih članov kluba.

• Pazil/a bom na otrokovo klubsko opremo. V primeru izgube ali uničenja se zavedam moralne in denarne odgovornosti za nastalo škodo.

• Skrbel/a bom za pravočasen prihod in redno udeležbo otroka na treningih in tekmah. V primeru, da se treninga ali tekme ne bo mogel udeležiti, bom takoj obvestil/a trenerja.

Ta Kodeks je dolžan podpisati vsak starš oziroma skrbnik vsakega mladoletnega otroka vadečega pri NŠ Mura.

Murska Sobota, dne 13.04.2020                                                                        Predsednik:

                                                                                                                              Robert Kuzmič

 

NŠ Mura – Pravilnik o varovanju in zaščiti  otrok, marec 2020  

Minimalno 8 znakov