Pravilnik o vadnini NŠ Mura

1. VIŠINA VADNIN PO SELEKCIJAH

–     Vadnina v sezoni 2023/2024 za igralce selekcij od U10 do U13 znaša 60 evrov mesečno.

–     Vadnina v sezoni 2023/2024 za igralce selekcij od U14 do U17 znaša 50 evrov mesečno.

–     Vadnina v sezoni 2023/2024 za igralce selekcij od U7 do U9 znaša 40 evrov mesečno.

–     Vadnina v sezoni 2023/2024 za igralke selekcij od U7 do U17 znaša 40 evrov mesečno.

–     Vadnina v sezoni 2023/2024 za igralce selekcije U19 znaša 25 evrov mesečno.

 

2. PRAVILA O VADNINI

 

–     Če v NŠ trenirata 2 otroka iz iste družine, starejši plačuje celotno vadnino, mlajši pa polovično vadnino.

–     Vadnina se plačuje na podlagi prejete mesečne položnice z nakazilom na TRR društva.

–     Vadnino je potrebno obvezno poravnati do 20. v mesecu za predhodni mesec.

–     V primeru neplačila vadnine, NŠ izreče sankcije igralcu po sledečem vrstem redu:

– opomin 

– prepoved treniranja in igranja tekem                        

–     V primeru odhoda igralca iz NŠ, se igralcu izda izpisnica šele po plačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova vadnine.

3. OPROSTITEV PLAČEVANJA VADNINE

–     Če igralec zaradi upravičenih razlogov (poškodba, bolezen) mesečno opravi manj kot 3 klubske aktivnosti (tekme, treningi) vadnine ne plača. To ne velja za čas, ko igralec kljub poškodbi koristi storitve NŠ (fizioterapije, zdravniška pomoč…).

–     Predsednik NŠ Mura lahko za določene igralce sprejme sklep o neplačevanju oz. zmanjšanju vadnine, stroške za omenjene igralce prevzame NŠ. To so igralci, ki so socialno ogroženi zaradi nizkih prejemkov družine oz. skrbnikov. Nogometni šoli je potrebno predhodno dostaviti prošnjo, skupaj s fotokopijo dokazila o družinskih prejemkih in otroškimi dodatki. V primeru odobritve prošnje, velja socialna vadnina le za tekočo sezono in je v novi sezoni potrebno predložiti nova dokazila.

Cene veljajo za tekočo tekmovalno sezono od 1. 1. 2023 naprej.

Minimalno 8 znakov